[youtube https://www.youtube.com/watch?v=lWTn3KM6Coc?feature=oembed&w=1140&h=641]

Column Title Two

SÁNG TÁC VÀ HÒA ÂM CỦA MỤC SƯ DAVID GIANG-ĐÔNG

Tuyển Tập Sáng Tác và Hòa Âm Mục sư David Giang-Đông

[playlist ids="11815,11816,11214,11213,11212,11207,7602,7601,7600,7599,7598,7597,7596,7595,7594,7593,7592,7591,7590,7589,7588,7587,7586,7585,7584,7583,7582,7581,7580,7579,7578,7577,7576,7575,7574,7573,7572,7571,7570,7569,7568,7567,7566,7565,7564,7563,7562,7561,7560,7559,7558,7557,7556,7555,7554,7553,7552,7551,7550,7549,7548,7547,7546,7545,7544,7543,7542,7541,7540,7539,7538,7537,7536,7535,7534,7533,7532,7531,7530,7529,7528,7527,7526,7525,7524,7523,7522,7521,7520,7519,7518,7517,7516,7515,7514,7513,7512,7511,7510,7509,7508,7507,7506,7505,7504,7503,7502,7501,7500,7499,7498,7497,7496,7495,7494,7493,7492,7491,7490,7489,7488,7487,7486,7485,7484,7483,7482,7481,7480,7479,7478,7477,7476,7475,7474,7473,7472,7471,7470,7469,7468,7467,7466,7465,7464,7463,7462,7461,7460,7459,7458"]